Βιογραφικό

2019 - σήμερα Αντιδήμαρχος Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την περίοδο 2019-2023, με αρμοδιότητες στα θέματα Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πολιτισμού, Αναπτυξιακών προγραμμάτων και Ψηφιακής πολιτικής.
2014-2017 Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας Πικερμίου
2014-σήμερα Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση ES1308 του προγράμματος COST της European Science Foundation (ESF) με θέμα 'Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach'.
2014-σήμερα Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση ES1306 του προγράμματος COST της European Science Foundation (ESF) με θέμα 'Connecting European Connectivity Research'.
2009-2014 Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση ES0907 του προγράμματος COST της European Science Foundation (ESF) με θέμα ‘INTegrating Ice core, MArine and TErrestrial records’.
2009-σήμερα Καθηγητής Γεωπληροφορικής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (παλ. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΑΤΕΙ Χαλκίδας)
2008-2012 Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση ES0701 του προγράμματος COST της European Science Foundation (ESF) με θέμα ‘Improved Constraints on Models of Glacial Isostatic Adjustment’.
2008 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας, Ευελπίδου Νίκη) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:20080100086/ 06.02.2008) με θέμα: ‘Σύστημα αυτόματης αντιπλημμυρικής προστασίας από υπερχείλιση υδρογραφικού δικτύου.
2007-σήμερα Reviewer στα περιοδικά
Environmental Engineering Science
The Open Information Science Journal
2007 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Ευελπίδου Νίκη, Βασιλόπυλος Ανδρέας, Γκουρνέλλος Θεόδωρος) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:200701003767/ 05.12.2007) με θέμα: ‘Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης της διάβρωσης (γεωμορφολογικής) σε τρεις διαστάσεις’.
2006-σήμερα Eκδότης της μηνιαίας έντυπης εφημερίδας «Ακαδημαϊκός Λόγος».
2006 Εκπαίδευση μικρής διάρκειας (Short Term Scientific Mission) στο Department of Geophysics, Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest (Ass. Prof. Dumitru Ioanne) στα πλαίσια της Δράσης COST Action A27 ‘Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes’, με τίτλο ‘Examination of Romanian landscapes in the perspective of establishing a pilot thematic park with specific valorization objectives, adopting European policies’.
2004-2008 Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση A27 της European Science Foundation με θέμα ‘Understanding Pre-industrial Structures in Rural and Mining Landscapes’.
2004-2005 Μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος.
2004-2006 Υποτροφία ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
2004-σήμερα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπεριβάλλοντος (μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας).
2004-2005 Μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (υπότροφος του ΙΚΥ).
2004 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  (No: 20040100354/ 08.09.2004) με θέμα: ‘Χάρτης ειδικός για δορυφορικό Ανιχνευτή Στίγματος’.
2004 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  (No: 20040100454/ 29.11.2004) με θέμα: ‘Ατομικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’.
2003-2009 Εθνικός εκπρόσωπος ορισμένος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Δράση 634 του προγράμματος COST της European Science Foundation (ESF) με θέμα ‘On- and off-site environmental impacts of runoff and erosion’.
2003-σήμερα Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρίας AV Map GIS A.E. που δραστηριοποιείται στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και των συναφών εφαρμογών.
2002 Απονομή διπλώματος τιμητικής διάκρισης από τον Ελληνικό Στρατό για το ζήλο, το αίσθημα ευθύνης και την προσφορά σε θέματα εκπαίδευσης των Ευελπίδων και εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
2001-2002 Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής του Στρατού Ξηράς.
2001-σήμερα Συγγραφέας πέντε Πανεπιστημιακών βιβλίων και πολυπληθών εκπαιδευτικών σημειώσεων / εφαρμογών και editor σε έξι ακόμη βιβλία.
2001 Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  (No: 20000100359 / 20.10.2000) σχετικά με την ανίχνευση εστιών πυρκαϊάς σε μεγάλης έκτασης ανοικτούς χώρους, μέσω συστήματος εκπομπής και λήψης διασταυρούμενων δεσμών ακτίνων laser.
2001 Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων στη Σχολή Αξιωματικών Έρευνας Πληροφορικής (ΣΑΕΠ) σε θέματα: Αρχιτεκτονική Δικτύων, Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διακίνησης Αλληλογραφίας, Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων, Ασφάλεια Δεδομένων, Ασφάλεια Δικτύων.
2000 Μετεκπαίδευση δύο εβδομάδων στο ίδρυμα ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) του Παν/μίου της Franche Comte (Γαλλία), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST G2 σε θέματα παλαιοπεριβάλλοντος, GIS και GPS. Πραγματοποιήθηκε υπαίθρια εργασία στο Beziers της νότιας Γαλλίας.
1998-σήμερα Ερευνητής του εργαστηρίου ISTA του Παν/μιου της Franche Compte.
1998-2010 Ερευνητής του εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Παν/μιο Αθηνών.
1998-σήμερα Μέλος σε οκτώ (8) επιστημονικούς φορείς.
1998-σήμερα Ανάπτυξη συνεργασιών με περισσότερους από εκατόν σαράντα (140) επιστημονικούς φορείς, τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Διεθνή χώρο.
1998-σήμερα Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε περισσότερες από 30 επιστημονικές Ευρωπαϊκές συναντήσεις.
1998 Αποστολή στην Γαλλία, στο εργαστήριο ISTA του Παν/μιου της Franche Compte, με σκοπό τη μετάδοση τεχνικών και μεθόδων σχετικά με τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό του συστήματος οργάνωσης του αγροτικού τοπίου κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, μέσω σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων.
1998 Μετεκπαίδευση ενός μηνός στο εργαστήριο ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) του Παν/μιου της Franche Compte, σε θέματα αρχαιογεωμορφολογίας, περιβάλλοντος, GIS και τηλεανίχνευσης.
1998 Μετεκπαίδευση ενός μηνός στο ίδρυμα  ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) της Besancon (Γαλλία), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST G2, σε θέματα αρχαιογεωμορφολογίας, περιβάλλοντος, GIS και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών.
1998-2004 Διδακτορική διατριβή, με θέμα: “Analyse spatiale, méthodologies et modélisation de la géo-archéologie de la région de Sud Biterrois”, στο τμήμα Γεωγραφίας – Αρχαιολογίας, του Παν/μίου της Franche Compte Γαλλίας.
1997 Απονομή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (Νο:970100460/21.11.97) σχετικά με μέθοδο βέλτιστης αξιοποίησης της ενέργειας σε οικιακό περιβάλλον.
1997 Ανάπτυξη GIS λογισμικού για τον εντοπισμό και έλεγχο των Ρωμαϊκών κτηματολογίων. Το λογισμικό αυτό, χρησιμοποιείται από το εργαστήριο ISTA της Besancon (Γαλλία), το Παν/μιο της Σορβόννης και το τμήμα αρχαιοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ενώ παράλληλα έχουν γίνει αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις βασισμένες στη χρήση του.
1997-2000 Υποτροφία τριετούς διάρκειας από την Ακαδημία Αθηνών, μετά από εξετάσεις, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εσωτερικό σε θέματα που άπτονται της Γεωλογίας.
1996-σήμερα Συμμετοχή (ως μέλος ομάδας) σε περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκά ή Εθνικά).
1996-2001 Διδακτορική Διατριβή, με θέμα ‘Ανάλυση Γεωμορφολογικών και Γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη νήσο Κεφαλληνία’, στο τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Αθηνών (Άριστα).
1996-2001 Διδακτορική διατριβή με θέμα ‘Γεωμορφολογική και Περιβαλλοντική έρευνα στη νήσο Νάξο (Κυκλάδες) με τη χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS’, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τομέας Γεωγραφίας/Κλιματολογίας (υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών).
1996-2001 Ειδικός επιστήμονας της Ελλάδας, στην ευρωπαϊκή Δράση G2.
1996 Μετεκπαίδευση ενός μηνός σε θέματα γεωαρχαιολογίας, οργάνωσης αγροτικού τοπίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ψηφιακής επεξεργασίας αεροφωτογραφιών, στο εργαστήριο ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) του Παν/μίου Franche Compte (Γαλλία).
1995-σήμερα Εκατόν είκοσι (120) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.
1995-σήμερα Συμμετοχή σε πενήντα πέντε (55) συνέδρια με ανακοινώσεις.
1995 Μετεκπαίδευση στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με θέμα ‘Δυναμική του εδάφους και αλληλεπιδράσεις Εδαφών-Θεμελιώσεων-Κατασκευών’. Διοργάνωση: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας (Τμ.Πολιτικών Μηχανικών) και Καθηγητής J.Wolf.
1994-σήμερα Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένων Γ.Σ.Π. σε πάνω από 90 Δημόσιους φορείς της Ελλάδας και 2 της Γαλλίας, ενώ ως περιβαλλοντολόγος - γεωτεχνικός έχει συμμετάσχει σε δεκάδες μελέτες.
1990-1995 Πτυχίο Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Γεωλογίας (Λίαν Καλώς).
1988-1989 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού σε περιβάλλον Apple, για την ταχύρρυθμη εκμάθηση των ανωμάλων ρημάτων της Αγγλικής. Το λογισμικό αυτό, παραχωρήθηκε στο “Kolter Elementary School”, του Houston των Η.Π.Α., το οποίο αργότερα ζήτησε σχετική άδεια, για την επέκταση της χρήσης και σε άλλα έξι (6) σχολεία των Η.Π.Α..

 

 

FaceBook  Twitter