Επικουρική Διδασκαλία σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Φορολόγησης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος: Κατάρτιση Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο για Στελέχη της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 2021, κωδικός έργου ΣΜ-028-12 για λογαριασμό της εταιρείας «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κο Βενιέρη Γεώργιος.