Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, ‘GIS από τη θεωρία στην πράξη’, Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα ‘Εφαρμογές Διαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας’, σελ. 463.

Περισσότερες πληροφορίες: 1. Εκδόσεις Παπασωτηρίου