Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την χαρτογράφηση Τυπολογιών Δημοτικών Κτιρίων και για την  αυτοματοποιημένη ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης, στα πλαίσια του INTERREG MED – IMPULSE  (1MED15_2.1_M2_178) για το Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ

https://www.keep.eu/project/22439/integrated-management-support-for-energy-efficiency-in-mediterranean-public-buildings