Κατασκευή μίας online GIS πλατφόρμας, όπου απεικονίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αγροκτημάτων (ελαιοκαλλιεργειών) των περιοχών της Ελλάδας με υψηλή ελαιοπαραγωγή.

Στη γεωβάση ως συμπληρωματική πληροφορία υπάρχει μία σειρά αλφαριθμητικών πεδίων που προσδιορίζουν τη φύση της ιδιοκτησίας και μία σειρά αριθμητικών πεδίων που προσδιορίζουν τις ιδιότητες της βιομάζας που περιέχει.

Η γεωβάση θ αναλαμβάνει να βγάλει μία προσδιοριστική τιμή της διαθέσιμης βιομάζας στα αγροτεμάχια με βάση τα αριθμητικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας. Εισαγωγή και επεξεργασία της πρωτογενούς γεωγραφικής πληροφορίας των αγροτεμαχίων (GIS). Δημιουργία θεματικών χαρτών και χρηστών και επίλυση τυχόν τεχνικών προβλημάτων.

Η κατασκευή της διαδικτυακής GIS πλατφόρμας έγινε στα πλαίσια του έργου AGROinLOG -727961, χρηματοδοτούμενο από το Horizon 2020, για το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

http://agroinlog-h2020.eu/en/home/