Βαϊόπουλος Δ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2002, ‘Windows-Word-Excel-Internet’, Πανεπιστημιακό σύγγραμμα για το μάθημα ‘Επεξεργασία Γεωλογικών Δεδομένων με τη χρήση Η/Υ’, σελ. 496.