Διάλεξη με θέμα ‘Precission Mapping of Roman cadastres’ στο Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquite, του Παν/μιου της Franche Comte, Γαλλία, 14-16 Ιανουαρίου 2022.