Το κοινοτικό πρόγραμμα TOURISMED – Fishing TOURISm for a Sustainable development in the MEDiterranean area στοχεύει στην ενίσχυση του αλιευτικού τουρισμού, ανάμεσα στις παράκτιες Μεσογειακές περιοχές της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Στα πλαίσια του προγράμματος TOURISMED για την ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού και τη βιωσιμότητά του μέσω ορθών πρακτικών, σας ενημερώνουμε ότι εδώ μπορείτε να βρείτε:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα TOURISMED είναι ελεύθερα προσβάσιμη για όλους τους αλιείς που επιθυμούν να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και τις διαδρομές τους. Στο link resources/ χρήσιμες πληροφορίες υπάρχει οδηγός καταχώρησης νέων στοιχείων. Η πλατφόρμα προωθείται σε όλες τις χώρες του προγράμματος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Κύπρος και Αλβανία.

Αυτόματα καταχωρούνται οι ενδιαφερόμενοι και στην εφαρμογή για έξυπνες συσκευές και κινητά τηλέφωνα, όπως αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία TOURISMED. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από το  https://play.google.com/ με την αναζήτηση του όρου “Fishing Tourism”.

Το έργο εξετάζει τις δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού ως εναλλακτική λύση εισοδήματος για τους αλιείς, μέσω της επαγγελματικής οργάνωσης νέων μορφών τουριστικής χρήσης της θάλασσας και μέσω της πιλοτικής εφαρμογής ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου αλιευτικού τουρισμού που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των αλιέων και παράλληλα θα προσφέρει βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο.  Πρόκειται για ένα προσαρμοσμένο επιχειρηματικό μοντέλο που θα επιτρέπει στους αλιείς την τουριστική αξιοποίηση των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων με θαλάσσιες τουριστικές διαδρομές, με την προώθηση τοπικών προϊόντων αλλά και με  αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της κάθε περιοχής. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί στην Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Γαλλία παράλληλα με στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και μία καινοτόμο ηλεκτρονική πλατφόρμα προώθησης και δικτύωσης των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας.

Όλες αυτές οι χώρες έχουν ως κοινή πρόκληση να βρουν νέες λύσεις για την ανησυχητική εξάντληση των θαλάσσιων πόρων, την παρακμή του παραδοσιακού αλιευτικού τομέα και τις αρνητικές συνέπειες του τουρισμού, όπως είναι η κοινωνική εξάρθρωση, η απώλεια πολιτιστικής κληρονομιάς και η οικολογική υποβάθμιση. Το έργο θα εκπαιδεύσει 90 ψαράδες από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες στην στην εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου που σχετίζεται με τον αλιευτικό και παράκτιο τουρισμό. Στο επιχειρηματικό μοντέλο θα αναπτυχθεί ένα πακέτο τουριστικής δραστηριότητας βασισμένο στις αρχές της αλιείας και σε τουριστικές δραστηριότητες συμβατές και προσαρμοσμένες με τις τοπικές συνθήκες της κάθε περιοχής μελέτης. Θα αναπτυχθούν τουριστικές διαδρομές εναλλακτικού τουρισμού που θα συνδυάζουν την αλιευτική δραστηριότητα, την τοπική παράδοση και γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, τις δραστηριότητες θαλάσσης, καθώς και την αξιοποίηση πολιτισμικών και περιβαλλοντικών σημείων ενδιαφέροντος. Όλες οι διαδρομές θα προωθούνται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές. Για την αποτελεσματική δοκιμή του επιχειρηματικού μοντέλου θα συσταθούν τοπικές ομάδες συνεργασίας όπου θα συμμετέχουν ψαράδες, αλιευτικοί σύλλογοι, εμπορικοί σύλλογοι και επιμελητήρια, εκπρόσωποι της τοπικής οικονομίας κοντά στην παράκτια ζώνη όπως για παράδειγμα εστιατόρια, καφετέριες, ταβέρνες, ξενοδοχεία, καταστήματα, περιβαλλοντικοί και τουριστικοί φορείς, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου Interreg V-B Mediterranean – MED Cooperation Programme 2014-2020) και από εθνικούς πόρους και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμ. Ναυτιλιακών Σπουδών, Εργαστήριο Θαλάσσιων Ερευνών.

Πληροφορίες: https://tourismed.interreg-med.eu/