Υποτροφία 3ετούς διάρκειας (1997-2000) από την Ακαδημία Αθηνών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.