Υποτροφία 2 ετών (2004 – 2006) από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για εκπόνηση μετα-διδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.