Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λειτούργημα της εκπαίδευσης, διαθέσαμε 400 πανεπιστημιακά συγγρεάμματα (εκδόσεις ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ) στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, προς διευκόλυνση του εκπαιδευτικού της έργου.