Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Από τον Μάρτιο του 2022, πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και το Περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από ένα κοινό θέμα, που ο καθένας κάνει βήματα για να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους μας. Το Σύμφωνο για το […]