Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας, Ευελπίδου Νίκη) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No:20080100086/ 06.02.2008) με θέμα: ‘Σύστημα αυτόματης αντιπλημμυρικής προστασίας από υπερχείλιση υδρογραφικού δικτύου’.