Επικοινωνία

Εάν θελήσετε να έρθετε σε προσωπική επικοινωνία μαζί μου, χρησιμοποιείστε τις παρακάτω πληροφορίες:

Όμιλος εταιρειών AVMap - Γραφεία Διοίκησης
Τηλ: 210 8056321-6
Fax: 210 8056327
E-mail: vassilopoulos@avmap.gr
Προσωπικό τηλ: 6942 790900

Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος
Τηλ: 210-8056448
Fax: 210-8056091
E-mail: vassilopoulos@geoenvi.org

Εφημερίδα "Ακαδημαϊκός Λόγος"
Τηλ: 211-8007077
Fax: 210-8056327
E-mail: press@alogos.gr

Παν/μιο Αθηνών – Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Τηλ: 210 7274297
Fax: 210 7274927
E-mail: vassilopoulos@geol.uoa.gr

Α.Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας – Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)
Τηλ: 22620 22569
Fax: 22620 89605

FaceBook  Twitter