Δημοσιεύσεις 2001 – 2020

153. Ruggieri G., Spada G., Εvelpidοu N., Pirazzoli P., Vassilopoulοs A., 2010, Testing competing GIA models against field observations along the Tyrrhenian coasts of Italy, XVIII. INQUA Congress Bern 20-27/07 2011, Abstract [183]. 152. Vouvalidis K., Evelpidou N., Vassilopoulos A., Syrides G., Pavlopoulos K., Paraschou Th., Triantafyllou M., 2010, Reconstructing a changing environment between the […]

Δημοσιεύσεις 1990 – 2000

30. Vassilopoulos A., Evelpidou N., Rizakis A., Gavaisse E., 2000, A Geoarchaeological approach of Laurion mining zone (South Attika), Atlas Historique des zones minieres d’Europe II, Dossier VI, 1-14. [31] 29. Βαϊόπουλος Δ., Σκιάνης Γ., Βασιλόπουλος Α., Ευελπίδου Ν., 2000, Η συμβολή της Τηλεανίχνευσης στη γεωαρχαιολογία – Σχεδιασμός φίλτρων ανίχνευσης ορίων, Πρακτικά 2ου Διεθνούς συνεδρίου […]

Ευρωπαϊκές συναντήσεις

98. 9th Consortium Meeting έργου LIFE GreenYourMove – GYM: Development and promotion of a co-modal journey planning platform to minimize GHG emission in Europe, LIFE14 ENV/GR/000611 – GYM, LIFE, Ραφήνα, που έλαβε ώρα στο Δημαρχείο Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου στις & Δεκεμβρίου 2019.97. 7th Consortium Meeting έργου LIFE GreenYourMove – GYM: Development and promotion of a […]