Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Ανίχνευση σύγκρουσης οχήματος και διάταξη αποστολής ειδοποίησης

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010215 / 24.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης σύγκρουσης οχήματος και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Ανίχνευση πτώσης ατόμου και διάταξη αποστολής ειδοποίησης

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010208 / 21.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης πτώσης ατόμου και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Health InfoSystem

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 20040100454/ 29.11.2004) με θέμα: ‘Ατομικό Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας’.