Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον

Από τον Μάρτιο του 2022, πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και το Περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από ένα κοινό θέμα, που ο καθένας κάνει βήματα για να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους μας. Το Σύμφωνο για το […]

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Ανίχνευση σύγκρουσης οχήματος και διάταξη αποστολής ειδοποίησης

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010215 / 24.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης σύγκρουσης οχήματος και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας: Ανίχνευση πτώσης ατόμου και διάταξη αποστολής ειδοποίησης

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της AVMap GIS AE (Εφευρέτης Βασιλόπουλος Ανδρέας) από τον ΟΒΙ του Υπουργείου Ανάπτυξης (No: 1010208 / 21.3.2022) με θέμα: “Μέθοδος ανίχνευσης πτώσης ατόμου και διάταξη για την αποστολή ειδοποίησης”.