Διαλέξεις δύο ημερών με αντικείμενο ‘fluvial erosion – processes and modelisation’ στο training school SPinSMEDE – Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments που έλαβε χώρα στην Bragança-Portugal από· 10/11/2021 -11/11/2021.