Εμβληματική δράση “Οι Δρόμοι Των Αμπελώνων” Υποέργο 2: Χημικός Οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της Ελιάς, του Αμπελιού, του Μελιού και  της Κτηνοτροφίας του Έργου με κωδικό 2018ΣΕ01300000του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Συμμετοχή στην Ερευνητική Ενότητα 4 Χαρακτηρισμός της χημικής σύστασης των οίνων των εμβληματικών γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών. Παραδοτέα: Βάση δεδομένων χημικής σύστασης οίνων από τις γηγενείς εμβληματικές ποικιλίες για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου,Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών.

Συμμετοχή στην Ερευνητική Ενότητα 3, 3.3 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων -χημειολογισμός, Παραδοτέο Π3.3.1 Βάση δεδομένων χημικής σύστασης των σταφυλιών των εμβληματικών ποικιλιών για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΤμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Αμπελουργίας.