Σειρά διαλέξεων με θέμα ‘Τα GIS στη γεωαρχαιολογία’, στο σεμινάριο ‘New Technology in Geoarchaeology’, που έλαβε χώρα στην Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή 17-19/02/19, με διοργανωτές το Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μιου Αθηνών, τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και το ερευνητικό κέντρο ISTA (Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquite) του Παν/μιου της Franche Comte.