Το πρόγραμμα HIPON “E-modules on HistoPathology: a valuable online tool for students, researchers and professionals”, σκοπεύει στην ανάπτυξη μιας μαθησιακής πλατφόρμας / εργαλείων με το πλεονέκτημα των εικόνων της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να διδάξει σε φοιτητές ιατρικής, ασκούμενους παθολογοανατόμους και επαγγελματίες πώς να αναγνωρίζουν το βασικό πρότυπο κυτταρικής βλάβης και πώς να συσχετίζουν τα γενικά πρότυπα με τους υποκείμενους μηχανισμούς της κάθε νόσου και τα κλινικά δεδομένα.

Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τέσσερις φορείς από Ευρωπαϊκές χώρες και δυο φορείς από τρίτες χώρες και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Lifelong Learning Programme (LLP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό έργου 531203-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3MP (Συνολικός προϋπολογισμός: 483.469,00€). Το έργο θα διαρκέσει από την 1 Ιανουαρίου 2013 έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 (36 μήνες).

Η βασική ιδέα της υποκείμενης μεθοδολογίας του HIPON είναι να ακολουθηθούν ανάμικτα μονοπάτια μάθησης που υποστηρίζονται από μία πλούσια ποικιλία συνιστωσών του συστήματος ICT (εικονικό πορτοφόλιο, ηλεκτρονικά μοντέλα, παιχνίδια μέσω διαδικτύου, βιβλίο  Ιστολογίας) και μία μάζα δεδομένων με σκοπό την παροχή πρακτικής εμπειρίας, ουσιαστικά γεφυρώνοντας τους κόσμους εκπαίδευσης και εργασίας. Η εταιρεία ανέλαβε την υλοποίηση του δικτυακού τόπου του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.hiponproject.eu