Για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου INTERREG MED 2G-MED09-03 “2Bparks, Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks, 2Bparks”  και για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπτύχθηκαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία ενώ παράλληλα υλοποιήθηκαν και στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας βιβλίου πηγών (2Bparks sourcebook), την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού ημερολογίου (2Bparks e-calendar), την ανάπτυξη της πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του έργου (2Bparks Eduplatform), την ανάπτυξη πιλοτικού σχεδίου τοπικής ανάπτυξης για την περιοχή μελέτης του έργου (Marathon Loal Development Pilot Plan), παράλληλα ανέλαβε την ανάπτυξη δράσεων Marketing, τη διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής εμβέλειας εντός της περιοχής μελέτης, καθώς και τη διοργάνωση διεθνούς συμποσίου (2Bparks Sustainable Tourim Symposium) και εκπαιδευτικού σχολείου (2Bparks Transnational Educational Camp).