Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω επιστημονική και τεχνολογική ενίσχυση της Ομάδας  Έρευνας για τον Καρκίνο του Παν/μίου Αθηνών που συμμετέχει σε αυτό καθώς και η πλήρης ενσωμάτωση της ομάδας στο χώρο της προηγμένης Ευρωπαϊκής και Διεθνούς βασικής και μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο. Επίσης, ένας σημαντικός στόχος αφορά στην απομόνωση και χαρακτηρισμό νέων ουσιών με αντικαρκινική δράση.

Συντονισμός εργασιών και διοικητική υποστήριξη στα πλαίσια των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:  1. Coordination – Management, 2. Upgrading – Acquiring research equipment, 4. Increasing NKUA-CRG visibility in the EU & International Research Area και5. Dissemination and promotional activities. Συμμετοχή στην κατάλληλη διαχείριση του έργου,  διασφάλιση σωστής εφαρμογής διαδικασιών και βελτίωση της στρατηγικής και πολιτικής στην Έρευνα και τεχνολογία της αρμόδιας ομάδας.