Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του training school SPinSMEDE – Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments που διοργανώθηκε από α) Instituto Politécnico de Bragança-Portugal, β) Wageningen University and Research Center-The Netherlands γ) National and Kapodistrian University of Athens-Greece, δ) University of Lleida-Spain ε) University of Santiago de Compostela – Spain και έλαβε χώρα στο Lugo της Ισπανίας στις 09/05/2010 -22/05/2010. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου έγινε από το Education and Culture, Lifelong learning Programme, ERASMUS.