Υπεύθυνος οργάνωσης του training school SPinSMEDE – Soil Protection in Sloping Mediterranean Agri-Environments στο οποίο συμμετείχαν τα ιδρύματα α) Instituto Politécnico de Bragança-Portugal, β) Wageningen University and Research Center-The Netherlands γ) National and Kapodistrian University of Athens-Greece, δ) University of Lleida-Spain ε) University of Santiago de Compostela – Spain και έλαβε χώρα στην Αθήνα στις  03/05/2009 -16/05/2009. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου σεμιναρίου έγινε από το Education and Culture, Lifelong learning Programme, ERASMUS.