‘Γεωμορφολογική μελέτη της παραλίας Λουρδά μέσω σύγκρισης διαφορετικών χρονολογιών αεροφωτογραφιών και εργασίας υπαίθρου’, Χρηματοδότηση Δ. Λειβαθούς (70/3/9563).