Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας (Γεωπολιτισμικό Πάρκο Ανατολικού Αιγαίου – MINISTRY OF AGRICULTURE AND VILLAGE AFFAIRS, TAGEM Menemen Regional Research Institute of Soil and Water Resources) με θέμα: ‘Τεχνολογίες περιβάλλοντος και το φαινόμενο της ερημοποίησης’. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.