Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Τυνησίας (Γεωπολιτισμικό Πάρκο Ανατολικού Αιγαίου – Arid Regions Institute/ Institute des Regions Arides – IRA) με θέμα: ‘Δικτυακό Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για Πρακτικές Διαχείρισης Τοπίου’. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.