‘Μελέτη Παλαιογεωμορφολογίας στην νήσο Θάσο’, Χρηματοδότηση Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/7615).