Πρόγραμμα Κινητικότητας Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με το Ίδρυμα Corvinus University – Ουγγαρία, Faculty of Public Administration, Department of Foreign Languages. Κωδικός: HU/05/PL/313. ‘Service oriented public administration – effective solutions in the practices of EU member states’. Επιστημονική υπεύθυνος και συντονίστρια του εκπαιδευτικού προσωπικού.