Εθνικός εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST Action C22 – ‘Urban Flood Management’.

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.cost22.org/