Διακρατικό Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας – Σλοβενίας με θέμα: ‘Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την πληροφόρηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος’. Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.