Επιχειρησιακή Παρακολούθηση του φαινομένου της διάβρωσης: Καινοτόμες μέθοδοι μελέτης – πρόγνωσης – αξιοποίησης τους ως γεώτοποι ‘ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια’, Μέτρο: ‘Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’, Τομέας: Ανθρώπινοι Πόροι, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II. (01/04/05-31/12/06).