Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή εκπαιδευτικού σεμιναρίου ‘New Technologies in Archaeology’, που έλαβε χώρα στην 18η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας (Διευθυντής: Ζ. Μπόνιας) 16-17/11/2005, με διοργανωτές το Εργαστήριο Τηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Παν/μιου Αθηνών. Χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα INTERREG IIIB Cadses, ROME project, ‘ROman, ancient Greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe’.