Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ‘Υπηρεσίες Παραγωγής Υλικού Διάδοσης της Δράσης με Ψηφιακές Εφαρμογές’ στα πλαίσια του Προγράμματος ‘ROME-Roman, ancient greek and amber routes, innovative Methodologies and measures connecting Europe’ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB-CADSES.