Εθνικός εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST Action 634 – ‘On- and Off- site Environmental Impacts of Runoff and Erosion’.

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://soilerosion.net/cost634/