Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Action COST A27 -’LANDMARKS’.

Περισσότερες Πληροφορίες:
http://www.fcet.staffs.ac.uk/jdw1/costa27home.html