Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Earth Observation’ με θέμα ‘Development of an interpretation model of satellite imagery data, for the environmental monitoring of the East Aegean coastal zone’, Χρηματοδότηση ESA (European Space Agency).