Απονομή διπλώματος ευδόκιμης υπηρεσίας από τον Ελληνικό Στρατό για την προσφορά μου στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ) και τις άριστες επιδόσεις κατά τη θητεία μου τα έτη 2002-2002.