‘Ανάπτυξη ψηφιακής χαρτογραφικής βάσης δεδομένων για την αποτύπωση και διαχείριση μονάδων εκπαίδευσης της Ελλάδας’, Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ, (κωδικός 70/3/5308).