‘Σχεδιασμός Οργάνωση και διαμόρφωση Συστήματος GIS για τη διαχείριση Κοινωνικο-Υγειονομικών Δεδομένων’, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας –Τμήμα Μονάδων Υγείας Πρόνοιας.