‘Ψηφιοποίηση σε GIS, Τοπογραφικού & Γεωλογικού υποβάθρου νήσου Λήμνου’, Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).