‘Κατασκευή ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Αχαϊας’ Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού.