‘Ανάπτυξη ψηφιακών υποβάθρων νήσων Ιονίου και Αιγαίου πελάγους’, Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ, (κωδικός 70/3/5308).