‘Χωροχρονική μελέτη της κατανομής των φυσικών καταστροφών στα νησιά του Ιονίου Πελάγους-Ένα GIS σύστημα καταγραφής και απεικόνισης’, Χρηματοδότητση: Παν/μιο Αθηνών (κωδικός 70/4/4507).