Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή του training school “Glacial Isostatic Adjustment Modeling”, Gavle Σουηδίας, 13-17 Ιουνίου του 2011.