Από τον Μάρτιο του 2022, πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα και το Περιβάλλον.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι ένα κίνημα ανθρώπων που ενώνονται γύρω από ένα κοινό θέμα, που ο καθένας κάνει βήματα για να οικοδομήσει μια πιο βιώσιμη Ευρώπη για όλους μας. Το Σύμφωνο για το Κλίμα, το οποίο ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020, αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και βοηθά την ΕΕ να πετύχει τον στόχο της να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050.

Οι Ευρωπαϊκοί Πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα υλοποιούν δράσεις ή συμμετέχουν σε δράσεις του δικτύου, ενημερώνουν, εμπνέουν και υποστηρίζουν τους πολίτες στις κοινότητες και τα δίκτυά τους.

Γνωρίστε τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα