Εκπαίδευση

2006 Εκπαίδευση μικρής διάρκειας (Short Term Scientific Mission) στο Department of Geophysics, Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest (Ass. Prof. Dumitru Ioanne) στα πλαίσια της Δράσης COST Action A27 ‘Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes’, με τίτλο ‘Examination of Romanian landscapes in the perspective of establishing a pilot thematic park with specific valorization objectives, adopting European policies’.
2004-2005 Μεταδιδακτορική έρευνα με αντικείμενο τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (υπότροφος του ΙΚΥ).
2001 Μετεκπαίδευση έξι εβδομάδων στη Σχολή Αξιωματικών Έρευνας Πληροφορικής (ΣΑΕΠ) σε θέματα: Αρχιτεκτονική Δικτύων, Αυτοματοποιημένο Σύστημα Διακίνησης Αλληλογραφίας, Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων, Ασφάλεια Δεδομένων, Ασφάλεια Δικτύων.
2000 Μετεκπαίδευση δύο εβδομάδων στο ίδρυμα ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) του Παν/μίου της Franche Comte (Γαλλία), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST G2 σε θέματα παλαιοπεριβάλλοντος, GIS και GPS. Πραγματοποιήθηκε υπαίθρια εργασία στο Beziers της νότιας Γαλλίας.
1998-2002 Διδακτορική διατριβή Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquite του Παν/μιου της Franche Comte.
1998 Μετεκπαίδευση ενός μηνός στο ίδρυμα  ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) της Besancon (Γαλλία), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST G2, σε θέματα αρχαιογεωμορφολογίας, περιβάλλοντος, GIS και επεξεργασίας αεροφωτογραφιών.
1996-2001 Διδακτορική διατριβή με θέμα ‘Γεωμορφολογική και Περιβαλλοντική έρευνα στη νήσο Νάξο (Κυκλάδες) με τη χρησιμοποίηση μεθόδων Τηλεανίχνευσης και GIS’, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, τομέας Γεωγραφίας/Κλιματολογίας (υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών).
1996 Μετεκπαίδευση ενός μηνός σε θέματα γεωαρχαιολογίας, οργάνωσης αγροτικού τοπίου, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και ψηφιακής επεξεργασίας αεροφωτογραφιών, στο εργαστήριο ISTA (Institute des Sciences et Techniques de l’ Antiquite) του Παν/μίου Franche Compte (Γαλλία).
1995 Μετεκπαίδευση στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με θέμα ‘Δυναμική του εδάφους και αλληλεπιδράσεις Εδαφών-Θεμελιώσεων-Κατασκευών’. Διοργάνωση: Καθηγητής Γ. Γκαζέτας (Τμ.Πολιτικών Μηχανικών) και Καθηγητής J.Wolf.
1990-1995 Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

FaceBook  Twitter