Σημειώσεις

Vassilopoulos A., Evelpidou N., Stamatakis, M., 2006, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘GeoCultural Resources of Samos Island - a brief guide-’, για το συνέδριο συνεδρίου με τίτλο ‘Cultural Landscapes: Economy and Regional Development’ στις 5-6 Μαΐου 2006 στη νήσο Σάμο, στα πλαίσια της Δράσης Α27 του ευρωπαϊκού προγράμματος COST, σελ. 26.

FaceBook  Twitter