Σημειώσεις

Vassilopoulos A., Evelpidou N., Stamatakis, M., 2006, Σημειώσεις εργασίας υπαίθρου. ‘Guide to Samos Island’, για την συνάντηση με θέμα ‘CAVESNETWORK, Steering Meeting & Thematic Seminar ‘Risks & Safety’‘, στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III C CAVESNETWORK που έλαβε χώρα στην νήσο Σάμο, 5-7/10/2006, σελ. 31.

FaceBook  Twitter